ลงทะเบียน 1/2566

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การเลือกกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการเลือกชุมนุม ตลอด 1 ปีการศึกษา
ไม่สามารถเปลี่ยนชุมนุมระหว่างภาคเรียนได้

ก่อนเลือกชุมนุมให้นักเรียนศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละชุมนุมให้ดีก่อนทำการเลือก

เมื่อเลือกชุมนุมแล้วนักเรียนสามารถเปลี่ยนชุมนุมได้ 3 ครั้งเท่านั้น โดยระบบจะยึดชุมนุมสุดท้ายที่เลือก

การลงทะเบียนชุมนุม เป็นระบบ "เลือกก่อนได้ก่อน (First Come First Serve)" เมื่อจำนวนสมาชิกในแต่ละชุมนุมเต็ม ระบบจะปิดการลงทะเบียนชุมนุมนั้นๆทันที
เพราะฉะนั้น นักเรียนควรที่จะลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว
หากมีการรอเพื่อนเพื่อลงพร้อมกัน อาจทำให้พลาดชุมนุมที่ต้องการได้!

 

นักศึกษาวิชาทหารปี 2 - 3 (นักเรียน ม.5-6) ต้องเลือกชุมนุม "นักศึกษาวิชาทหารปี 2 - 3" ให้ถูกต้อง
หากไม่มีรายชื่อในระบบ ถึงแม้จะจบการฝึกของ นศท. นักเรียนจะได้รับเกรด มผ. จากโรงเรียน


นักเรียนที่สมัครสอบ รด.ปี 1 ต้องเลือกชุมนุม "นักศึกษาวิชาทหารปี 1" ให้ถูกต้อง
หากสอบ รด.ไม่ผ่านจะมีประกาศให้มาเลือกชุมนุมใหม่ในภายหลัง

นักเรียนชั้น ม.5 - 6 ที่พึ่งจะสมัครสอบ รด.ปี 1 ใหม่ ต้องเลือกชุมนุม "นักศึกษาวิชาทหารปี 1"
หากสอบ รด.ไม่ผ่านจะมีประกาศให้มาเลือกชุมนุมใหม่ในภายหลัง

 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน!!!!!!!